کلید و قفل مزایدات ویژه

نویسنده مطلب : عارف21231 بزرگمهa

شنبه 16 تیر 1397

مزایدات ویژه :

مزایدات ویژه امکان جدیدی برای مشتریان پر و پا قرص ما است.مزایدات ویژه دارای ویژگی های خاصی مانند آپ کمتر ( نرخ کسر اعتبار ) ، کالاهای خاص ، تعداد نفرات شرکت کننده کمتر و … می باشد.برای شرکت در مزایدات ویژه کاربران باید دارای کلید برای بازکردن قفل آن ها باشند.مزایدات ویژه به این صورت است که کاربران با پرداخت کلید به مقدار تعیین شده برای هر مزایده قفل آن مزایده را برای خود باز میکنند و میتوانند با شروع مزایده در آن شرکت نمایند.تاریخ شروع مزایدات ویژه پس از ثبت نام تعداد خاصی کاربر مشخص میشود و از طریق پیامک و ایمیل به اطلاع کاربر میرسد.

 

کلید از چه راه هایی به دست می آید؟

همانطور که گفته شد برای باز کردن قفل مزایدات ویژه و شرکت در آنها ، کاربر نیازمند کلید میباشد. کلید از چند روش به دست می آید که مختصرا در زیر شرح میدهیم:

الف) خرید بسته های اعتبار بیدی :
به روی بسته های اعتبار بیدی به صورت هدیه کلید قرار گرفته است که با خرید آن علاوه بر اعتبار بیدی مقداری کلید نیز به حساب کاربر اضافه خواهد شد.

ب) مصرف اعتبار بیدی :
با شرکت در مزایدات ( نوع مزایدات فرقی نمیکند) به اندازه اعتباربیدی مصرف شده کاربر به آن کلید تعلق خواهد گرفت. و به حساب کاربری کاربر به صورت اتوماتیک اضافه خواهد شد.

ج) تبدیل کالا برنده شده به کلید:
کاربران برنده در مزایدات میتوانند با توجه به قیمت بازار کالا و نرخ هر 100 تومان = 1 کلید درخواست خود را نسبت به تبدیل کالا برنده شده به کلید ثبت نمایند.

د) خرید مستقیم کلید:
کاربران میتوانند کلید را به صورت مستقیم از فروشگاه ما خریداری نمایند.
در صورتی که کاربر برای شرکت در مزایدات ویژه کلیک نداشته باشد به صفحه مربوطه هدایت شده و میتوانند کلید را به صورت مستقیم خریداری کند.

منبع
تگ ها

مقاله های مرتبط
0 دیدگاه

{{xx.UserNameFamily}}

@ {{x.UserNameFamily}}
{{xx.Comment}}


Menu 1

Some content in menu 1.

Menu 2

Some content in menu 2.