بازگشت ورودی حراجی ها

نویسنده مطلب : عارف21231 بزرگمهa

شنبه 16 تیر 1397

کاربران برای دریافت حق پیشنهاد میبایست ورودی هر حراجی که خود به دو نوع حداقل یا حداکثر ورودی میباشد را پرداخت نمایند‌. با پرداخت هر نوع ورودی تعدادی حق پیشنهاد دریافت خواهند کرد که با آن میتوانند به روی دکمه پیشنهاد دهید کلیک نموده و به کاربران دیگر که در آن حراجی شرکت کرده اند اعلام نمایند که آن کالا را به قیمت حراجی ( بالاترین پیشنهاد) خریدار هستند.
پس از پایان حراجی و در صورت عدم موفقیت میتوانند ورودی پرداخت شده خود را بازگشت دهند. برای این امر کافیست پس از پایان حراج به روی دکمه بازگشت ورودی حراجی کلیک نموده تا ورودی پرداخت شده خود را به کیف پول حساب کاربری برگشت دهند.
موجودی کیف پول در هر زمان قابل نقد شوندگی و واریز به حساب بانکی میباشد. برای برداشت موجودی کیف پول و واریز آن به حساب بانکی کافیست فرم مربوطه را از این صفحه پر نمایند.

منبع
تگ ها

مقاله های مرتبط
0 دیدگاه

{{xx.UserNameFamily}}

@ {{x.UserNameFamily}}
{{xx.Comment}}


Menu 1

Some content in menu 1.

Menu 2

Some content in menu 2.